wiki.ifm.liu.se

Documenting the world as we know IT

User Tools

Site Tools


gtu:repository_foer_labb-handledningar_aeven_foer_oevrigt_kursmaterial

Labbhäften och andra saker via Subversion

För MacOSX och andra Un*x:ar

Subversion brukar finnas på moderna Un*x:ar, ej på MacOSX dock, men finns att ladda ner gratis här: http://subversion.tigris.org/project_packages.html

Saker vem som helst kan göra...

…efter att ha fått ett användarnamn och lösenord av Jonas i C205

För att checka ut rubbet:

svn co svn://<user>@svn.ifm.liu.se/gtu gtu

där <user> är det användarnamn man fått av mig, så hamnar sakerna i subdirret gtu

Man kan välja att bara ta ut en del av sakerna och man skriver då till det subdir man vill ha, tex:

svn co svn://<user>@svn.ifm.liu.se/gtu/Labbar/ExpFys ExpFys

För att uppdatera till senaste version kör

svn update

i subdirret gtu som skapades tidigare.

Saker man kan göra om man fått skrivrättigheter av Jonas W

För att checka ut rubbet:

svn co svn://<user>@svn.ifm.liu.se/gtu gtu

där <user> är det användarnamn man fått av mig och sakerna hamnar i subdirret gtu

För att föra in ändringar (commit:a)

svn ci -m ""

Om man inte vill ha kvar sakerna på sin lokala dator så är det bara att radera det (efter att man commitat eventuella ändringar). Man kan ha hur många ut-checkade arbetskopior som man vill på hur många datorer man vill.

Grafiska gränssnitt

För Windows finns http://tortoisesvn.tigris.org/.

För MacOSX finns http://scplugin.tigris.org/

gtu/repository_foer_labb-handledningar_aeven_foer_oevrigt_kursmaterial.txt · Last modified: 2009-11-12 11:12 (external edit)