wiki.ifm.liu.se

Documenting the world as we know IT

User Tools

Site Tools


gtu:latex-paket_foer_tentor

Filen ifmtenta.sty innehåller definitioner för att framställa enhetliga tentor i LaTeX. Använd dukumentclassen article och 10pt font.

I början av LaTeX-filen lägger man till raden:

\usepackage{ifmtenta}

Detta sätter en viss sidstorlek, font och sidhuvud. Man måste även sätta vissa parametrar, illustreras här med exempel:

\coursecode{TFFY37}
\coursename{Ellära}
\examdate{951220}
\examinator{Jonas Wissting}
\examcontact{Ankn. 1237}
\allowedtools{Physics Handbook, räknedosa}

En ny omgivning, questions, finns definierad. Denna håller ordning på uppgiftsnummer och indenterar uppgiftstexten. Exempel:

\begin{questions}
  \item
   Vilken fråga har svaret 42?
  \item
   För vilka $n$ gäller $a^n + b^n = c^n$ där $n\in \mathbb{Z}
\end{questions}

Filer och ett exempel på en tenta finns i GTU-Subversion-repon.

/Jonas

gtu/latex-paket_foer_tentor.txt · Last modified: 2009-11-12 11:12 (external edit)