wiki.ifm.liu.se

Documenting the world as we know IT

User Tools

Site Tools


start

Välkommen till IFMs interna Wiki

Här kommer (bland annat) datorgruppen att dokumentera “Best Practice” för drift och underhåll av dator- och nätverkssystemen - primärt för vårat interna arbete. Denna Wiki kan dock även användas av andra grupper på IFM för internt (och eventuellt externt) informationsutbyte. Kontakta isåfall datorgruppen för mer information.

Välj bland ämnesområdena i listan till vänster för att komma till de olika avdelningarna.

start.txt · Last modified: 2009-11-12 11:12 (external edit)